Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ AMACI VE KAPSAMI

Yücel Arzu Dağlı Turizm Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Yücel Arzu Dağlı Turizm Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

  1. VERİ SORUMLUSU

Şirket Unvanı : Yücel Arzu Dağlı Turizm Anonim Şirketi

Adres : Pamukkale  Mahallesi Örenyeri Güney Kapı Küme Evler No: 9/ Pamukkale DENİZLİ

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz(özel nitelikli kişisel verilerde dahil)

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Ücret Politikasının Yürütülmesi

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

•     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

•     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

•     Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

•     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

•     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

•     İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•     Ücret Politikasının Yürütülmesi

amaçlarıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri/Özel nitelikli veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik : Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, İmza, Anne-Baba Adı, Nüfus Cüzdanı Seri No, Nüfus Cüzdanı Cilt No, Medeni Hali, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri,  Fotoğraf, Irk ve Etnik Köken, Dini Bilgi, Pasaport bilgileri

İletişim : Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Adres Bilgisi, E-posta, Fax

 

Mesleki Deneyim : Diploma Bilgisi, Sertifikalar, Meslek İçi Eğitimler, Okul Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği/ Bina Giriş Çıkışlarının Takibi: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar, Kamera Kaydı, Fotoğraf, IP Adresi, Server Kayıtları, Plaka Bilgisi, Parmak izi kaydı.

 

Muhasebesel Kayıt /Özlük : İban No, Özgeçmiş, Fatura, İrsaliye, Çek Bilgileri, Senet Bilgileri

 

Sağlık Bilgileri : Engelilik durumuna ait bilgiler, Kan Grubu, Kişisel Sağlık Bilgileri, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

 

Hukuki Bilgiler : Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler, Dava Dosyası Bilgileri

 

Satın Alma : Teklif, İban No, Fatura, İrsaliye, Çek Bilgileri, Senet Bilgileri, Ad-Soyad, İmza, Telefon No, Adres

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 

•  Mali Müşavir

•  İş Güvenliği Uzmanı

•  Avukat

•  İşyeri Hekimi

•  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

•  Hissedarlar

•  İş Ortakları

•  İştirakler ve bağlı ortaklıklar

•  Tedarikçiler

•  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

 

 

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ
Diğer Kişisel ve Özel Nitelikli Veriler

Kamera Kaydı

10 YIL

7 GÜN

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ : Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Meşru Menfaati, , Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Sözleşme İmzalanması, nedenleriyle işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle dilekçe yazıp imzalayarak  yuceldagli@outlook.com mail adresinden veya işyerimizin Pamukkale Mahallesi Örenyeri Güney Kapı Küme Evler No: 9/ Pamukkale DENİZLİ adresine iadeli taahhütlü mektupla ya da şahsen ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

İlgili kişi;

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Tarafınıza bildirilir.

© 2018 - YÜCEL ARZU DAĞLI TURİZM - ALL RIGHTS RESERVED .